ประกันภัยรถยนต์ธนชาต 2 + และ ธนชาต 2+ GOLD

Q : จุดขายของผลิตภัณฑ์ กรมธรรม์ประกันภัยรถยนต์ธนชาต 2 + และ ธนชาต 2 + GOLD ของบริษัท ธนชาต คืออะไร?

A : - อัตราเบี้ยประกันภัยเริ่มต้น 7,900 บาท ต่อปี

     - สำหรับรถยนต์ไม่เกิน 20 ปี

     - ที่ทุนประกันภัยสูญหายไฟไหม้ 100,000 - 1,000,000 บาท

     - เป็นกรมธรรม์แบบไม่ระบุชื่อผู้ขับขี่

     - ไม่ต้องตรวจสภาพรถยนต์ก่อนทำประกันภัย - มาตรฐานการซ่อมอู่ทั่วไป ธนชาต

     ประกันภัย

     - รับเฉพาะรถเก๋ง และ รถกระบะ ที่มีการใช้งานส่วนบุคคลไม่ใช้เพื่อการรับจ้าง

     สาธารณะ หรือ ให้เช่า

 

Q : 2+ และ 2+ Gold ขณะนี้ไม่มีการเก็บ Excess 2,000 บาท กรณีใดบ้าง?

A : กรมธรรม์ที่เกิดเหตุตั้งแต่วันที่ 15 พฤศจิกายน 2554 เป็นต้นไปประกันภัย

รถยนต์ธนชาต 2+ และ 2+Gold จะไม่มีการเก็บ Excess 2,000 บาท ทุกกรณี โดย

ไม่สนใจวันคุ้มครองของกรมธรรม์

 

Q : กรณีที่ถูกชนแล้วรถคู่กรณีหลบหนี จะได้รับความคุ้มครองหรือไม่?

A : ได้รับความคุ้มครอง หากท่านสามารถแจ้งรายละเอียดของรถคู่กรณีได้โดยแจ้ง

ความร้องทุกข์ ต่อพนักงานสอบสวน และนำหลักฐานบันทึกประจำวันของเจ้าหน้าที่

ตำรวจมาแสดง

 

Q : ยานพาหนะทางบก หมายถึงอะไร?

A : ยานพาหนะทางบก หมายถึง รถที่เดินด้วยกำลังเครื่องยนต์ โดยพลังงาน

เชื้อเพลิง เช่น น้ำมัน,ก๊าซ หรือ กำลังไฟฟ้า และรวมถึง รถพ่วง,รถไฟ,รถราง

 

Q : กรณีใดบ้างที่กรมธรรม์ธนชาต 2 + และ 2 + GOLD ไม่คุ้มครองความเสียหายต่อรถยนต์ คันที่เอาประกันภัย?

A : อุบัติเหตุใดๆ ก็ตาม ที่ไม่ได้เกิดจากเฉี่ยวชนกับยานพาหนะทางบก เช่น ชนรั้ว

ชนเสา ชนขอบทาง และภัยอื่นๆ รวมถึงอุบัติเหตุจากการพลิกคว่ำ หรือหักหลบสิ่ง

กีดขวาง

 

Q : รถประกันประมาทขับไปชนกับรถจักรยานถีบสองล้อ ความเสียหายที่เกิดขึ้นได้รับ ความคุ้มครองหรือไม่?

A : ความเสียหายตัวรถประกันไม่ได้รับความคุ้มครอง เพราะ รถจักรยาน ไม่ใช่

ยานพาหนะทางบกตามความหมายของกรมธรรม์ แต่ความเสียหาย ของรถจักรยาน

ได้รับความคุ้มครองในหมวดคุ้มครองความเสียหายต่อบุคคลภายนอก